paczkomaty inpost

Paczkomaty Inpost Wałcz

Zachodniopomorskie

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą uciec z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich napisanie trzeba więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny powierzy im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a i bankomatów czy mlekomatów. Obecnie będące paczkomaty postawione zostały bez praw budowlanych.

Paczkomaty Inpost Gryfino

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą korzystać kłopoty. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, która stanowi właścicielem firmy InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to cele budowlane. Aby je umieścić, trzeba być pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdy jednak zamknięty w nim sens został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny także nowe wojewódzkie sądy administracyjne, więc z pewnością uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to jedynie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do pozostawiania oraz do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się a z obecnym sensem. Inni mówią, że konieczne są zmiany, bo podstawa nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowych metod

smart allegro
smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten zdecydował, że paczkomat zlokalizowano w otoczeniu chodnika, na terenie należącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania dużego i listów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z faktami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma legalnej definicji paczkomatu. Wada jest więcej przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, jakie powinny spełniać tego pokroju urządzenia. W jego ocenie ustawienie go na płytach chodnikowych to nie są pracy budowlane. Nie trzymał więc celu uzyskania decyzji o przyjęciu na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był usatysfakcjonowany takim biegiem sprawy. Jego oddaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. I właśnie potrzeba przybyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Obecny w wyroku z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Prawda nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie celu w konkretnym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może wynikać usytuowania konstrukcji, która została przeprowadzona poza miejscem budowy, co może wynikać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy bądź też paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego i w odniesieniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy znać ich oddanie oraz zbudowanie na placu z możliwym wykonaniem takich przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał i że paczkomatami interesowałem się już WSA w Warszawie. W wyroku z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że to co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, może nie nadążać za dostosowującą się rzeczywistością, technologiami, a i potrzebami inwestycyjnymi. Choć nie nazywa to, że inne linii pracy budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez powodu bowiem definiuje pewne wzięcia w gotuj na tyle uniwersalny i uniwersalny, aby mimo zmieniającej się rzeczywistości, nadal mogły one odnaleźć idealne użycie do drugich przejawów pracy budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na potrzebę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego oddaniem rozwój i postęp cywilizacyjny pokazuje, że nie da się zamknąć każdego w samym katalogu. – Za chwilę zaprezentuje się, że posiadamy coś innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny stanowić zatem wskazane przesłanki, na jakimś poziomie ogólności, a z drugiej części na tyle jasne, by nie było kłopotów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Daje on punkty na przeznaczone do czasowego stosowania w stopniu suchszym z ich trwałości technicznej, przewidziane do przejścia w inne mieszkanie lub do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat zawiera się w tej kolejnej części. Też z kluczowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te nowe, jeżeli mają funkcjonować dłużej, wymagają uzyskania dania na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera prowadzącego w kancelarii JK, orzeczenia, co do podstawy są dobre z uprawnieniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie rekwizyty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie obejmuje je wymóg uzyskania dania na budowę, i odpowiednio. Obiekty te ewidentnie stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w tym kierunku. Fakt, że stały przygotowane w nietypowym miejscu a jedynie przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyznało się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na naszej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Coś własne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich odpowiada przepis ze powodu na bliskie gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, tylko też znakomitsze. Jeżeli właściwie nie było, więc w podstawie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale powiązany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to urządzenie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest wyposażeniem technicznym, jakie nie jest konstruowane w konkretnym miejscu, lecz realizowane w fabryce. Jest on kierowany na tło jak gotowa funkcjonalna całość, która do działania wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się więc z nowych tego pokroju urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę tylko jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, wtedy silna by go porównać po prostu ze wielkim gabarytowo meblem. To mocne porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w konkretnym miejscu jak procesu budowlanego. Gdy choć ten sens nie został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny także nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Oznaczałoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w układu do każdego urządzenia, co powodowało za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w konkretnym miejscu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Gryfino

0 0 votes
Czy polecasz
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments